Strona główna » Hosting » Domeny polskie za 0 zł
Domeny polskie za 0 zł

Wybierz dowolny serwer z naszej oferty hostingowej wraz z polską domeną,
którą zarejestrujesz całkowicie za darmo.

 

Zasady promocji:

1. Promocja trwa od 16 kwietnia 2015 r. do odwołania.

2. W okresie trwania promocji zamów usługę hostingową na okres co najmniej 1 roku.

3. W procesie rejestracji usługi zaznacz chęć udziału w promocji i zarezerwuj wybraną przez siebie polską domenę.

4. Dokonaj płatności za wybrany przez siebie pakiet hostingowy.

5. Przez najbliższe 12 miesięcy korzystaj z całkowicie darmowej domeny i wybranej przez siebie usługi hostingowej.

 

Regulamin promocji "Domeny polskie za 0 zł"

 

1. Organizator
1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny polskie za 0 zł" jest firma Netstrefa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytoniowej 24/49 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282868, zwana w dalszej części regulaminu "Organizatorem".

 

2. Podstawy prowadzenia promocji
2.1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
2.2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronach internetowych organizatora: www.netstrefa.pl
2.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.

 

3. Czas trwania promocji
3.1. Akcja promocyjna trwa od 16 kwietnia 2015 roku do odwołania.
3.2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia domeny na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę hostingową zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia promocji.

 

4. Uczestnicy
4.1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne lub prawne, które spełnią poniższe warunki:
- dokonają w okresie trwania promocji zamówienia na okres 1 roku domeny z grupy domen polskich wraz z dowolną usługą hostingową oferowaną przez Organizatora promocji na okres co najmniej 1 roku,
- nie biorą udziału w innych promocjach prowadzonych przez Organizatora,
- dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówioną usługę hostingową najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
4.2. Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

 

5. Zasady promocji
5.1. W trakcie trwania promocji osoba składająca na stronach internetowych Organizatora zamówienie pakietu hostingowego wraz z polską domeną na okres co najmniej 1 roku, jednocześnie wyraża chęć udziału w promocji "Domeny polskie za 0 zł" i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.2. Użytkowanie usług hostingowych zamówionych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług Operatora, zawartych w Regulaminie świadczenia usług hostingowych przez Netstrefa Sp. z o.o..
5.3. Wybór domeny dokonywany jest w procesie zamówienia domeny wraz z wybranym pakietem hostingowym na stronach internetowych Organizatora promocji.
5.4. W ramach niniejszej promocji można zarejestrować tylko jedną domenę z grupy domen polskich (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK)

 

6. Opłaty
6.1. Wysokość opłaty za rejestrację domeny wynosi dla poszczególnych grup domen:

Typ domeny

Cena standardowa

Cena promocyjna

polskie (.pl)

19,90 zł

0 zł

funkcjonalne (.com.pl i inne)

15,90 zł

0 zł

regionalne (.waw.pl i inne)

9,90 zł

0 zł

6.2. Do cen podanych w punkcie poprzednim należy doliczyć podatek VAT.
6.3. Przedłużenie ważności usługi hostingowej i odnowienie domeny zakupionych w ramach niniejszej promocji, po upływie okresu 12 miesięcy, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika dostępnego na stronach internetowych Organizatora.

 

7. Postanowienie końcowe
7.1. Do umowy pomiędzy Uczestnikiem promocji a Operatorem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietani 2015 roku.

 

 

Aktualne promocje

 

Domeny polskie za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .PL, którą zarejestrujesz za darmo

Domeny .EU za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .EU, którą zarejestrujesz za darmo

Trzeci rok gratis

Zamów hosting na dwa lata a trzeci rok otrzymasz gratis

Hosting z 25% rabatem

Zamów serwer w atrakcyjnej cenie - skorzystaj z 25% rabatu

Hosting na 3 m-ce za darmo

Zamów hosting na 3 m-ce za darmo (promocja tylko dla firm)

Pomoc w przeniesieniu strony

Bezpłatna pomoc w przeniesieniu strony od innego usługodawcy

Wszelkie prawa zastrzeżone ® NetStrefa Sp. z o.o.
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji...