Promocja - "RABAT NA HOSTING DO 83%"

Zamów dowolną usługę hostingową, aby uzyskać aż do 83% rabatu.

Zasady promocji:
 • W okresie trwania promocji zamów dowolną usługę hostingową na okres 12 miesięcy.
 • Dokonaj płatności za wybraną przez siebie usługę hostingową za pierwszy okres z rabatem do 83%.

Regulamin promocji

 1. Organizatorzy
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "RABAT NA HOSTING DO -83%" jest firma RXNET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12/217C do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527457, zwana w dalszej części regulaminu "Organizatorem".
 2. Podstawy prowadzenia promocji
  1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
  2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronach internetowych Organizatora
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 1 listopada 2021 roku do odwołania.
  2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę hostingową zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia promocji.
 4. Uczestnicy
  1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne lub prawne, które spełnią poniższe warunki:
   • dokonają w okresie trwania promocji zamówienia usługi hostingowej na okres 12 miesięcy w jednym z wybranych pakietów hostingowych: Micro, Basic, Business, Premium,
   • dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówioną usługę hostingową najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
  2. Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. Z promocji nie mogą skorzystać osoby posiadające już usługę hostingową z nieakualnej oferty, której pakiet został lub zostanie zmieniony na pakiet z aktualnej oferty.
 5. Zasady promocji
  1. W trakcie trwania promocji osoba składająca na stronach internetowych Organizatora zamówienie pakietu hostingowego, jednocześnie wyraża chęć udziału w promocji "RABAT NA HOSTING DO 83%" i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkowanie usług hostingowych zamówionych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług Operatora, zawartych w Regulaminie świadczenia usług hostingowych przez RXNET Sp. z o.o.
  3. Wybór pakietu hostingowego dokonywany jest w procesie zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora promocji.
  4. W ramach niniejszej promocji jej Uczestnik może zamówić wiele pakietów hostingowych.
 6. Opłaty
  1. Oferta promocyjna polega na obniżeniu o 83% opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia usług hostingowych w pierwszym okresie rozliczeniowym.
  2. Przedłużenie ważności usługi hostingowej zakupionych w ramach niniejszej promocji, po upływie pierwszego okresu rozliczeniowego, odbywa się na warunkach ogólnych, według cennika standardowego usług hostingowych dostępnego na stronach internetowych Organizatora.
 7. Postanowienie końcowe
  1. Do umowy pomiędzy Uczestnikiem promocji a Operatorem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 roku.