Strona główna » Pomoc » Serwery DNS domeny
Pomoc

 

Najcz??ciej zadawane pytania

1. Jak mog? przed?u?y? wa?no?? us?ugi?

2. Kiedy otrzymam faktur? VAT?

3. Jak zmieni? has?o dost?pu do us?ugi?

4. Jak zmieni? dysponenta us?ugi hostingowej?

5. Jak zalogowa? si? do Panelu Administracyjnego?

6. Jakie ustawienia poda? w konfiguracji programu pocztowego?

7. Jakie serwery DNS nale?y poda? przy rejestracji domeny, aby by?a ona przez Was obs?ugiwana?


 

Jakie serwery DNS nale?y poda? przy rejestracji domeny, aby by?a przez Was obs?ugiwana?

 

Primary DNS (podstawowy):
ns1.netstrefa.pl

 

Secondary DNS (zapasowy):
ns2.netstrefa.pl

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone ® NetStrefa Sp. z o.o.
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji...