Strona główna » Hosting » Trzeci rok gratis
Trzeci rok gratis

Zamów hosting na dwa lata, a trzeci rok otrzymasz gratis!

 

Zasady promocji:

1. Promocja trwa od 16 kwietnia 2015 r. do odwołania.

2. W okresie trwania promocji zamów usługę hostingową w dowolnym pakiecie hostingowym na okres 2 lat.

3. W procesie rejestracji usługi zaznacz chęć udziału w promocji.

4. Dokonaj płatności za wybrany przez siebie pakiet hostingowy na okes 2 lat.

5. Przez najbliższe 3 lata korzystaj z wybranej przez siebie usługi hostingowej.

 

Regulamin promocji "Trzeci rok gratis"

 

1. Organizator
1. Organizatorem akcji promocyjnej "Trzeci rok gratis" jest firma Netstrefa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytoniowej 24/49 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282868, zwana w dalszej części regulaminu "Organizatorem".

 

2. Podstawy prowadzenia promocji
2.1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
2.2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronach internetowych organizatora: www.netstrefa.pl
2.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.

 

3. Czas trwania promocji
3.1. Akcja promocyjna trwa od 16 kwietania 2015 roku do odwołania.
3.2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora.

 

4. Uczestnicy
4.1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne lub prawne, które spełnią poniższe warunki:
- dokonają w okresie trwania promocji zamówienia usługi hostingowej na okres 2 lat,
- nie biorą udziału w innych promocjach prowadzonych przez Organizatora,
- nie korzystały wcześniej z usług hostingowych Organizatora.

 

5. Zasady promocji
5.1. W trakcie trwania promocji osoba składająca na stronach internetowych Organizatora zamówienie pakietu hostingowego, jednocześnie wyraża chęć udziału w promocji "Trzeci rok gratis" i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.2. Promocja polega na bezpłatnym wydłużeniu okresu korzystania z usługi hostingowej z 2 do 3 lat w pierwszym okresie rozliczeniowym.

5.4. Użytkowanie usług hostingowych zamówionych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług Operatora, zawartych w Regulaminie świadczenia usług hostingowych przez Netstrefa Sp. z o.o..

5.5. Wybór pakietu hostingowego i okresu rozliczeniowego dokonywany jest w procesie zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora promocji.

5.6. Przedłużenie ważności usługi hostingowej zamówionej w ramach niniejszej promocji, po upływie 3 lat, odbywa się na warunkach ogólnych, według cennika standadowego usług hostingowych dostępnego na stronach internetowych Organizatora.
5.7. W ramach niniejszej promocji jej Uczestnik może zamówić tylko jeden pakiet hostingowy.


6. Postanowienie końcowe
6.1. Do umowy pomiędzy Uczestnikiem promocji a Operatorem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2015 roku.

 

 

Aktualne promocje

 

Domeny polskie za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .PL, którą zarejestrujesz za darmo

Domeny .EU za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .EU, którą zarejestrujesz za darmo

Trzeci rok gratis

Zamów hosting na dwa lata a trzeci rok otrzymasz gratis

Hosting z 25% rabatem

Zamów serwer w atrakcyjnej cenie - skorzystaj z 25% rabatu

Hosting na 3 m-ce za darmo

Zamów hosting na 3 m-ce za darmo (promocja tylko dla firm)

Pomoc w przeniesieniu strony

Bezpłatna pomoc w przeniesieniu strony od innego usługodawcy

Wszelkie prawa zastrzeżone ® NetStrefa Sp. z o.o.
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji...