Strona główna » Hosting » Hosting z 25% rabatem
Hosting z 25% rabatem

Tylko teraz zamawiając dowolny pakiet hostingowy możesz skorzystać z 25% rabatu.

 

Zasady promocji:

1. Promocja trwa od 7 września 2015 roku do odwołania.

2. W okresie trwania promocji zamów dowolną usługę hostingową na okres 6 lub 12 miesięcy.

3. W procesie rejestracji usługi zaznacz chęć udziału w promocji.

4. Dokonaj płatności za wybrany przez siebie pakiet hostingowy z 25% rabatem.

 

Regulamin promocji "Hosting z 25% rabatem"

 

1. Organizator
1. Organizatorem akcji promocyjnej "Hosting z 25% rabatem" jest firma Netstrefa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytoniowej 24/49 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282868, zwana w dalszej części regulaminu "Organizatorem".

 

2. Podstawy prowadzenia promocji
2.1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
2.2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronach internetowych organizatora: www.netstrefa.pl
2.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.

 

3. Czas trwania promocji
3.1. Akcja promocyjna trwa od 7 września 2015 roku do odwołania.
3.2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę hostingową zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia promocji.

 

4. Uczestnicy
4.1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne lub prawne, które spełnią poniższe warunki:
- dokonają w okresie trwania promocji zamówienia usługi hostingowej na okres 6 lub 12 miesięcy w jednym z wybranych pakietów hostingowych: Micro 10GB, Basic 20GB, Business 50GB, Premium 100GB,
- nie biorą udziału w innych promocjach prowadzonych przez Organizatora,
- nie korzystały wcześniej z usług hostingowych Organizatora,
- dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówioną usługę hostingową najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
4.2. Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

 

5. Zasady promocji
5.1. W trakcie trwania promocji osoba składająca na stronach internetowych Organizatora zamówienie pakietu hostingowego, jednocześnie wyraża chęć udziału w promocji "Hosting z 25% rabatem" i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.2. Użytkowanie usług hostingowych zamówionych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług Operatora, zawartych w Regulaminie świadczenia usług hostingowych przez Netstrefa Sp. z o.o..
5.3. Wybór pakietu hostingowego dokonywany jest w procesie zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora promocji.
5.4. W ramach niniejszej promocji jej Uczestnik może zamówić tylko jeden pakiet hostingowy.

 

6. Opłaty

6.1. Oferta promocyjna polega na obniżeniu o 25% opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia usług hostingowych w pierwszym okresie rozliczeniowym.
6.2. Przedłużenie ważności usługi hostingowej zakupionych w ramach niniejszej promocji, po upływie pierwszego okresu rozliczeniowego, odbywa się na warunkach ogólnych, według cennika standadowego usług hostingowych dostępnego na stronach internetowych Organizatora.


7. Postanowienie końcowe
7.1. Do umowy pomiędzy Uczestnikiem promocji a Operatorem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 roku.

 

 

Aktualne promocje

 

Domeny polskie za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .PL, którą zarejestrujesz za darmo

Domeny .EU za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .EU, którą zarejestrujesz za darmo

Trzeci rok gratis

Zamów hosting na dwa lata a trzeci rok otrzymasz gratis

Hosting z 25% rabatem

Zamów serwer w atrakcyjnej cenie - skorzystaj z 25% rabatu

Hosting na 3 m-ce za darmo

Zamów hosting na 3 m-ce za darmo (promocja tylko dla firm)

Pomoc w przeniesieniu strony

Bezpłatna pomoc w przeniesieniu strony od innego usługodawcy

Wszelkie prawa zastrzeżone ® NetStrefa Sp. z o.o.
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji...