Strona główna » Hosting » Hosting na 3 miesiące za darmo
Hosting na 3 miesiące za darmo

Zamów hosting na 3 miesiące całkowcie za darmo!

(Promocja wyłącznie dla firm)

 

Zasady promocji:

1. Promocja trwa od 16 kwietania 2015 r. do odwołania.

2. W okresie trwania promocji zamów usługę hostingową w jednym z wybranych pakietów hostingowych: Micro 5GB lub Basic 10GB.

3. W procesie rejestracji usługi zaznacz chęć udziału w promocji.

4. W ciągu 14 dni od rejestracji usługi prześlij nam faksem lub pocztą elektroniczną kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP (jeżeli posiadasz) i numeru REGON.

5. Przez najbliższe 3 miesięce korzystaj z wybranej przez siebie usługi hostingowej całkowicie za darmo.

 

Regulamin promocji "Hosting na 3 miesięcy za darmo"

 

1. Organizator
1. Organizatorem akcji promocyjnej "Hosting na 3 miesięce za darmo" jest firma Netstrefa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytoniowej 24/49 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282868, zwana w dalszej części regulaminu "Organizatorem".

 

2. Podstawy prowadzenia promocji
2.1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
2.2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronach internetowych organizatora: www.netstrefa.pl
2.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.

 

3. Czas trwania promocji
3.1. Akcja promocyjna trwa od 16 kwietnia 2015 roku do odwołania.
3.2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora.

 

4. Uczestnicy
4.1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające numer Regon, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią poniższe warunki:
- dokonają w okresie trwania promocji zamówienia usługi hostingowej w jednym z wybranych pakietów hostingowych: Micro 5GB, Basic 10GB,
- nie biorą udziału w innych promocjach prowadzonych przez Organizatora,
- nie korzystały wcześniej z usług hostingowych Organizatora,
- w terminie 14 dni od rejestracji usługi prześlą Ogranizatorowi kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon. Podmioty nie posiadające zaświadczenia o nadaniu numeru NIP zwolnione są z obowiązku przesłania takiego dokumentu.

 

5. Zasady promocji
5.1. W trakcie trwania promocji osoba składająca na stronach internetowych Organizatora zamówienie pakietu hostingowego, jednocześnie wyraża chęć udziału w promocji "Hosting na 3 miesięce za darmo" i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.2. Promocja polega na udostępnieniu Uczestnikowi promocji do nieodpłatnego testowania zamówionej usługi hostingowego przez okres 3 miesięcy od daty aktywacji usługi hostingowej.

5.3. Nienadesłanie kopii zaświadczeń, o których mowa w pkt. 4.1 Regulaminu promocji, w terminie 14 dni od rejestracji usługi oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia lub wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi hostingowej na rzecz Abonenta lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta.
5.4. Użytkowanie usług hostingowych zamówionych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług Operatora, zawartych w Regulaminie świadczenia usług hostingowych przez Netstrefa Sp. z o.o..
5.5. Wybór pakietu hostingowego i okresu rozliczeniowego dokonywany jest w procesie zamówienia usługi hostingowej na stronach internetowych Organizatora promocji.

5.6. Przedłużenie ważności usługi hostingowej zamówionej w ramach niniejszej promocji, po upływie 3 miesięcy, odbywa się na warunkach ogólnych, według cennika standadowego usług hostingowych dostępnego na stronach internetowych Organizatora.
5.7. W ramach niniejszej promocji jej Uczestnik może zamówić tylko jeden pakiet hostingowy.


6. Postanowienie końcowe
6.1. Do umowy pomiędzy Uczestnikiem promocji a Operatorem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2015 roku.

 

 

Aktualne promocje

 

Domeny polskie za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .PL, którą zarejestrujesz za darmo

Domeny .EU za 0 zł

Wybierz serwer z domeną .EU, którą zarejestrujesz za darmo

Trzeci rok gratis

Zamów hosting na dwa lata a trzeci rok otrzymasz gratis

Hosting z 25% rabatem

Zamów serwer w atrakcyjnej cenie - skorzystaj z 25% rabatu

Hosting na 3 m-ce za darmo

Zamów hosting na 3 m-ce za darmo (promocja tylko dla firm)

Pomoc w przeniesieniu strony

Bezpłatna pomoc w przeniesieniu strony od innego usługodawcy

Wszelkie prawa zastrzeżone ® NetStrefa Sp. z o.o.
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji...